Veliki Antifašistički prasak

Vreme se, kao jedna zasebna dimenzija u prostorno vremenskom kontinuumu, meri od događaja koji smo nazvali „Veliki prasak“. Kako naš tehnološki razvoj prati razvoj  matematičkog aparata, sa sve većom sigurnosti možemo tvrditi da se taj čudesan događaj zaista i odigrao u dalekoj, dalekoj prošlosti. Ovaj kosmološki model nalaže da se pre 13.8 milijardi godina naš kosmos šćućurio u singularitet beskonačne gustine i temperature. Taj singularitet je krenuo eksponencijalno da se širi, što je rezultiralo stvaranju najsitnijih, elementarnih, čestica. Pri visokom temperaturama, te čestice su se konstantno sudarale, što je dovelo do njihovog ukrupnjavanja i nastanka prvih atoma. Sledi mračan period kosmosa do formiranja prvih zvezda, a ti prvi fenjeri naše mlade vaseljene su se upalili milijardu godina nakon velikog praska.

Nekih 14 milijardi godina kasnije, eto nas u Novom Sadu, planeta Zemlja, da se dogovorimo šta ćemo, kao skupina jedinki koji sebe smatraju krunom dosadašnje evolucije, da radimo sa novim starim problemom. Fašizmom. Starim – jer smo već ko zna koja generacija koja mora njime da se bakće. Novim – jer ovde smo malopre govorili ipak o desetinama milijardi godina. Sve je ganc-novo kad se tako gleda… Jedna od odlika fašizma je i antinaučnost ili kvazinaučnost. To je, na neki bizaran način, do sad bio jedan od sastojaka njegovog recepta za poraze. Mnogo ljudi nisu priznavali za ljude a upravo oni su bili ti koji mogu da naprave svašta pa i oružje pobede! Ovo ne znači da možemo na to da se oslonimo! O, ne! Ali u jedno smo sigurni – Antifašizam je pro-naučni!

Jedan deo sadržaja ovog portala jednostavno mora biti fokusiran na promociju nauke. Dela našeg društva koji je zabrinjavajuće zapostavljen, na uštrb brojnih anti-naučnih tema, koje postaju sve prisutnije u javnom diskursu. Cilj ovih tekstova neće biti pisanje suvoparnih naučnih eseja i tekstova, već nešto što je na zapadu poprilično zastupljeno, a to je naučno-popularan vid prezentovanja esencijalnih činjenica, teorija, novosti, vesti, itd. Ignorisanje i zapostavljanje nauke, pa samim tim i popularizacija anti-naučnih teorija se može vezati za desno orijentisane, klerikalne i fašističke pokrete, organizacije i individue. Opasna i zlonamerna popularizacija ovih ideja nas je dovela do situacije da se u 21. veku nalazimo u poziciji da stvari koje su grčki filozofi dokazivali i ispitivali pre dva milenijuma moramo ponovno dokazivati. Evidentne stvari se iznova moraju iznositi na još uverljiviji način kao odgovor na konfuziju izazvanu od strane raznih predstavnika anti-naučne scene širom planete.

Ljudska vrsta je mlada, divna vrsta, koja trenutno predstavlja vrhunac i dragulj predivnog procesa evolucije. Taj proces nam je dao nešto što ni jedan živi organizam nije spoznao, a to je svest. Svest o prostoru, vremenu, budućnosti i prošlosti. Sami možemo da odlučujemo o svojoj budućnosti i da analiziramo svoju prošlost. Međutim, taj naš dar se nepogrešivo zloupotrebljava, a naša je dužnost da im se suprotstavimo i stanemo u odbranu našeg zdravog razuma i slobode.

Popularan, jednostavan i zanimljiv način za prezentovanja nauke i naučnih činjenica jeste moguć. Tekstovi koji budu ovde pisani će staviti u fokus aktuelne naučne teorije vezane za astronomiju i astrofiziku, biologiju i evoluciju, klimu i klimatske promene, inženjerstvo i tehnološki razvoj, itd. Međutim, argumentovano objašnjenje iracionalnih verovanja i teorija neće biti izostavljeno. Nekima je neophodno predočiti da je evolucija činjenica, a ne teorija, da je efekat vakcina stvaran i delotvoran na zdravlje ljudi, da je astrologija pseudo nauka čija su predviđanja lažna, da su klimatske promene stvarne i da se dešavaju, ali i da naša planeta Zemlja nije nikakva ravna ploča omeđena ledom. 

Religija nudi gotove a samim tim i pogrešne odgovore ili jednostavno postavlja besmislena pitanja. Ona je dokazani pogrešan put do saznanja. Podmetanje uglavnom besmislenog pitanja svrhe, smisla u kompletu sa (ne)odgovorom vekovima je ljude sputavalo u napretku. Međutim, lepota nauke se ogleda u njenoj skromnosti i činjenici da mi ne znamo sa 100 odsto sigurnosti zašto smo mi ovde i ko nas je ovde postavio. Možda nikada i nećemo znati, ali činjenica da smo jedna besmislena vreća atoma koja je funkcionalno spregnuta ne sme da nas razočara. Smisao svemu dajemo mi sami.

Mizantropski i neznalački a brutalni i agresivni duh fašizma samo nas udaljava od saznanja, istine a bez njih šanse za naš, ljudski opstanak i progres su tanke. Što više saznajemo – više ćemo biti ubeđeni antifašisti!

Total
0
Shares
Related Posts
Read More

Izdaja ljevice

Piše: Mate Kapović Izvor: Novi plamen Ideološko renegatstvo na ljevici ima dugu tradiciju. Od izdaje socijaldemokracije u prvom…